CO2 doelstellingen


Duurzaamheid staat centraal in alles wat wij doen. Als marktleider in de food-tech, koffie- en frisdrank en snackautomaten hopen wij de toon te zetten in het maken van een positieve impact. We hebben een gestructureerde aanpak ontwikkeld om samen met onze medewerkers, klanten en supply chain-partners te werken aan een duurzame toekomst. We willen de impact op het milieu verminderen, bevorderen circulaire economie en ondersteunen initiatieven hierin.

Het meten en waarborgen van ons duurzaamheidsbeleid gaat bij ons via de CO₂-prestatieladder. Dat is een managementsysteem gericht op CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie in bedrijfsvoering, projecten en ketens. Het bevordert voortdurende verbetering in inzicht, CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking. Het structureert interne bedrijfsprocessen voor verduurzaming en faciliteert duurzaamheidsverslaggeving met focus op CO₂.

Hierin hebben we verschillende doelstellingen uitgewerkt:

  • Net zero in scope 1 en 2 tegen 2030
  • Net zero in scope 3 tegen 2040
  • Op weg naar niveau 4 op de prestatieladder

CO₂ maatregelen voor Selecta NL en Pelican Rouge

Onze CO₂ footprint wordt vooral bepaald door de uitstoot van ons zakelijke wagenpark en het branden en produceren van koffie. Om onze ambitie en doelstellingen te kunnen realiseren, nemen wij de volgende maatregelen op de grootste uitstoot bronnen:

Scope 1

  • Elektrisch vervoer wordt de norm (50% reductie tegen 2025).
  • Wij besparen brandstof voor onze operators en monteurs door het gebruik van een slimme routeplanningssoftware gebaseerd op telemetrie. Hierdoor voorkomen we onnodige kilometers (6% reductie tegen 2025).
  • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’ (2% reductie tegen 2025).
  • We blijven zoeken naar manieren om het gasverbruik bij het branden van koffie te verminderen, maar hebben tot op heden geen geschikte wijzes gevonden.

 

Door deze maatregelen toe te passen onder scope 1, zouden wij een reductie moeten behalen van 58% tegen 2025 ten opzichte van 2019.

Scope 2 & business travel

  • Zonnepanelen op het dak van de branderij (49% reductie tegen 2025).
  • Lampen worden indien de levensduur is afgelopen vervangen door LED lampen. Ook bij interne verbouwingen kiezen we voor een versnelde implementatie van LED lampen.
  • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom (16% reductie tegen 2025).

 

Door deze maatregelen toe te passen onder scope 2, zouden wij een reductie moeten behalen van 65% tegen 2025 ten opzichte van 2019.

Participatie

Ondanks de bewogen afgelopen 4 jaren zijn wij wel onverminderd door blijven gaan met het aansluiten bij initiatieven en participaties om samen met verschillende stakeholders bij te dragen aan duurzaamheid. De afgelopen jaren heeft dit voor ons het volgende opgeleverd:

De Groene Pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich actief inzetten op het gebied van duurzaamheid. Met de groene pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging.

Participaties

Selecta heeft zich heel 2023 ingezet om een goed voorbeeld te zijn. In samenwerking met het KoffieBekerPact zijn we begonnen met een grote test op kantoor om de wegwerpbekers te vervangen door servies. Samen met de andere bedrijven hebben we zo data kunnen verzamelen over de gebruiksfase van het onderzoek naar de meest duurzame koffiebeker. Dit onderzoek is opgezet vanuit Phi Factory in aanloop naar de SUP-wetgeving. Als Selecta zaten we in verschillende werkgroepen en stuurgroepen voor het onderzoek, om de meest duurzame herbruikbare beker te kunnen achterhalen. 

CO2 footprint 2019 – 2022

De CO₂ footprint voor onze beide organisaties worden veroorzaakt door verschillende elementen binnen scope 1 & 2. Zo is voor Selecta Nederland het wagenpark de grootste uitstoot en voor de branderij gaat het om het gas en elektra verbruik. Beide organisaties zetten vanuit directieniveau in op CO₂-reductie, waarnaast we onze medewerkers tips geven om bij te kunnen dragen. Bijvoorbeeld door het uitzetten van de kachels en computer schermen. 

CO2 footprint reductie

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om onze doelstellingen te behalen. Zo hebben wij voor PR Group (beide NL-entiteiten) sinds 2019 al 34% weten te reduceren. Dit is weergegeven in de grafiek hieronder.

Scope 1

Voor Selecta Nederland sturen wij in scope 1 hoofdzakelijk op de reductie van de CO₂-uitstoot van ons wagenpark. Dit simpelweg omdat wij hier de grootste impact kunnen maken. Het beleid voor overgang naar elektrisch rijden is 2021 ingevoerd. Selecta NL heeft huidig 34,2% van het wagenpark omgezet naar elektrisch.

Maar ook het gebouw is niet achtergebleven. In 2022 zijn wij begonnen met het verduurzamen van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn de led verlichtingen en een cascade opstelling van de cv-ketels. De grootste verschillen in verbruik zullen echter pas zichtbaar worden in 2024. Hierdoor kunnen wij nu nog niet zien hoeveel effect dit daadwerkelijk zal gaan hebben.

Voor Pelican Rouge onze branderij is er in scope 1 helaas weinig verschil te zien. Dit heeft vooral te maken met het productie-proces. Wel wordt er druk gekeken en gezocht naar alternatieven wijze voor het gasverbruik.

De verschillende effecten van de maatregelen zijn terug te zien in de grafiek hieronder.

Scope 2 & business travel

In 2021 zien wij nog wel een duidelijke daling terug door NL-windenergie. Daarnaast is onze uitstoot in zowel Diesel als Benzine al verlaagd ten opzichte van 2019. Het dieselgebruik is tussen 2019 en 2022 gedaald naar 73% en het benzinegebruik met 50%. We blijven inzetten op het verminderen van de ritten en het vervangen van de auto's door elektrische auto's.

Gunningsproject

Het grootste gedeelte van de CO₂-uitstoot gerelateerd aan het gunningsproject wordt veroorzaakt door het wagenpark en de gereden kilometers. Zoals hierboven vermeld zijn we vol aan het inzetten op het verminderen van de niet-elektrische ritten.

Ook hier zullen wij de komende jaren meer en meer elektrisch gaan rijden waardoor de footprint zal dalen. Reden er in 2022 ongeveer 6,5% van de wagens al elektrisch naar eht gunningsproject, in 2023 was dit percentage al gestegen naar 34,2%. We maken hierin steeds meer stappen!

Ook zal er nog een verdere uitrol van het project plaats vinden waar wij samen met onze partners sturen op een duurzamere samenwerking en verschillende reductie maatregelen nog zullen toepassen.

Benieuwd geworden hoe wij alles gaan bereiken en waar wij staan, kijk dan in ons CO2 reductie beleid.

Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn dan horen wij dit graag.