CO2 doelstellingen


We richten ons op het verminderen van onze CO2 emissies met een focus op de volgende doelstellingen:

  • Net zero in scope 1 en 2 tegen 2030
  • Net zero in scope 3 tegen 2040
CO2 maatregelen voor Selecta NL en Pelican Rouge

Onze CO2 footprint wordt vooral bepaald door de uitstoot van ons zakelijke wagenpark en het branden en produceren van koffie. Om onze ambitie en doelstellingen te kunnen realiseren, nemen wij de volgende maatregelen op de grootste uitstootbronnen:

Scope 1
  • Elektrisch vervoer wordt de norm (50% reductie tegen 2025).
  • Wij besparen brandstof voor onze operators en monteurs door het gebruik van een slimme routeplanning-software gebaseerd op telemetrie. Hierdoor voorkomen we onnodige kilometers (6% reductie tegen 2025).
  • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’ (2% reductie tegen 2025).

Door deze maatregelen toe te passen onder scope 1, zouden wij een reductie moeten behalen van 58% tegen 2025 ten opzichten van 2019.

Scope 2 & business travel
  • Zonnepanelen op het dak van de branderij (49% reductie tegen 2025).
  • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom (16% reductie tegen 2025).

Door deze maatregelen toe te passen onder scope 2, zouden wij een reductie moeten behalen van 65% tegen 2025 ten opzichten van 2019.

CO2 footprint 2019 – 2022

De CO2 footprint voor onze beide organisaties worden veroorzaakt door verschillende elementen binnen scope 1 & 2. Zo is voor Selecta Nederland het wagenpark de grootste uitstoot en voor de branderij gaat het om het gas en elektra verbruik.

CO2 footprint reductie

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om onze doelstellingen te behalen. Zo hebben wij voor PR Group (beide NL entiteiten) sinds 2019 al 23% weten te reduceren. Dit is weergegeven in beide grafieken hieronder.

Scope 1

Voor Selecta Nederland sturen wij in scope 1 hoofdzakelijk op de reductie van de CO2 uitstoot van ons wagenpark. Dit simpelweg omdat wij hier de grootste impact kunnen maken. Het beleid voor overgang naar elektrisch rijden is 2021 ingevoerd. Selecta NL heeft huidig 17,5% van het wagenpark omgezet naar elektrisch.

Maar ook het gebouw is niet achtergebleven. In 2022 zijn wij begonnen met het verduurzamen van het gebouw. Een voorbeeld hiervan is een cascade opstelling van de cv ketels. De grootste verschillen in verbruik zullen echter pas zichtbaar worden in 2023. Hierdoor kunnen wij nu nog niet zien hoeveel effect dit daadwerkelijk zal gaan hebben.

Voor Pelican Rouge onze brandrij is er in scope 1 helaas weinig verschil te zien. Dit heeft vooral te maken met het productie proces. Wel wordt er druk gekeken en gezocht naar alternatieven wijze voor het gasverbruik.

De verschillende effecten van de maatregelen zijn terug te zien in de grafiek hieronder.

Scope 2 & business travel

Binnen scope 2 zien wij dit jaar de eerste resultaten terug van de zonnepanelen op het dak van de branderij. Deze dragen bij voor een groot deel aan het verduurzamen van de branderij en de overgang op lokaal opgewekte groene stroom. In 2022 zullen de resultaten van de zonnepanelen nog duidelijker terug te zien zijn in de reductie. In 2021 zien wij nog wel een duidelijke daling terug door NL wind energie.

Gunningsproject

Het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot gerelateerd aan het gunningsproject wordt veroorzaakt door het wagenpark en de gereden kilometers. Afgelopen jaar was de uitstoot 51.3 ton CO2 uitstoot.

Ook hier zullen wij de komende jaren meer en meer elektrisch gaan rijden waardoor de footprint zal dalen. Zo zal door de overgang naar elektrisch rijden in 2022 ongeveer 6,5% van de wagens die rijden naar de locatie van het gunningsproject elektrisch rijden. Hier moet dan ook in de 2022 getallen wat in terug te zien zijn.

Ook zal er nog een verdere uitrol van het project plaats vinden waar wij samen met onze partners sturen op een duurzamere samenwerking en verschillende reductie maatregelen nog zullen toepassen.

Benieuwd geworden hoe wij alles gaan bereiken en waar wij staan, kijk dan in ons CO2 reductie beleid.

Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn dan horen wij dit graag.